1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Đi thi thôi mà! ^^

Các mục chính:
2 NGUYÊN TẮC CHUNG:
*MỘT LÀ: KHỎE THỂ CHẤT. Những ngày thi là những ngày bạn phải ở đỉnh cao phong độ của sức khỏe.
*HAI LÀ: KHỎE TINH THẦN. Phải tự tin thì mới làm bài tốt. 

5 TÌNH HUỐNG TRỚ TRÊU TRONG PHÒNG THI:
MỘT: HỒI HỘP
HAI: GẶP ĐỀ KHÓ - MẤT TINH THẦN CHIẾN ĐẤU
BA: NỖI LO TỪ GIÁM THỊ
BỐN: RẮC RỐI TỪ THÍ SINH CÙNG PHÒNG
NĂM: MÔN ĐẦU TIÊN LÀM TỆ, NẢN MẤY MÔN SAU